Energetický otisk

Většina toho, co nabízím prostřednictvím Rozkvést vzniká v propojení s energetickým otiskem konkrétního člověka (případně energie rodiny, firmy atd. tvořené energetickými otisky různých lidí) Abych nastínila to, jak vnímám terminus technicus „energetický otisk“ začnu trochu zeširoka a jiným termínem, kterým je „vyšší já“. Tento název je známý, byť jeho „popis“…

Více

Láva v aroma-náramcích – proč a jaká?

Lávové korálky se do tvaru lehkých porézních kuliček rodí z roztavené skály, která se po výbuchu sopky dostane na povrch země a vlivem vzduchu zchladne a vytuhne v lávové kameny. Energie lávových korálků vychází z jejího sopečného základu a velmi trefně jí vyjadřuje symbolický název lávy – krev země. Stejně…

Více

Gaia milující a milovaná

Nastává doba, kdy stále více lidí cítí cítíme propojení s vědomím naší Země, která je v tomto spojení často nazývaná Gaiou. Láska k ní je projevem našeho soucitu, který nás přes uvědomění vzájemné propojenosti přivedl až k poznání, že všechny dary, které nám Gaia s láskou dává a nic za…

Více