Láva v aroma-náramcích – proč a jaká?

Lávové korálky se do tvaru lehkých porézních kuliček rodí z roztavené skály, která se po výbuchu sopky dostane na povrch země a vlivem vzduchu zchladne a vytuhne v lávové kameny. Energie lávových korálků vychází z jejího sopečného základu a velmi trefně jí vyjadřuje symbolický název lávy – krev země.

Stejně jako lidská krev, která naším srdcem skrze krevní řečiště zalévá celé naše fyzické tělo živoucím proudem srdeční energie, činí tak lávové korálky v aroma-náramku. Energetická povaha lávy umožňuje plynulejšímu proudění energie mezi jednotlivými dalšími krystalovými či dřevěnými korálky a naším tělem.

Díky přirozeně vytvořených dutinkám na povrchových nerovnostem v lávových kuličkách je možné spojení s dalšími dary Země – éterickými oleji a květovými esencemi. Esence Rozkvést můžete použít na jakýkoli šperk či krystal – i když neobsahuje lávu, láva však udrží vůni déle, dle použitých esenciálních olejů, někdy i několik dní.

Vliv lávových kamenů/korálků neboli skalních perle na náš energetický systém

Fyzická úroveň – lávové korálky posilují naše spojení se Zem a také s naším fyzickým tělem. Podporují sílu, proudění energie a plodnost.

Emocionální a psychická úroveň –  uzemňovací vlastnosti lávy působí také na úrovni emocí. Energie lávových kamenů je intenzivní i uklidňující zároveň. Láva je výborný pomocník při uvolňování emočních otisků a odpoutávání se od emočních i mentálních forem připoutanosti.

Jak je to s barvami lávových korálků?

Bílá barva – láva bílé barvy může vzniknout jejím následným dobarvováním nebo může být zcela přírodní – tvořena převážně vyvřelými uhličitany – křídou. V aroma-náramcích Rozkvést jsou pouze přírodní, nebarvené bílé lávové korálky. Tento typ lávy je energeticky jemnější.

Šedá barva – šedá barva lávových korálků v aroma-náramcích Rozkvést byla způsobena přirozenou přítomností sazí během sopečného výbuchu, nejsou ani dobarvované, ani dovoskovávané.

Černá barva – je nejčastěji používaná barva u korálků z lávy, nejde však v naprosté většině případů o přirozeně získanou barvu. Někdy bývá láva barvena, u kvalitnější korálků je černá barva docílena voskováním. Právě voskované lávové korálky černé barvy obsahují aroma-náramky Rozkvést.

Můžete se setkat s nejrůznějšími barvami lávových korálků, vždy jde o dobarvovanou lávu.

Napsat komentář