Krk – otisky a potenciály v naší komunikace

Krk je oboustranným mostem mezi tím, co je abstraktní a co je ve fyzickém světě a těle projeveno, mezi myslí a fyzickým tělem. Krk nám umožňuje aby se naše myšlenky zhmotnily – zformovaly ve formě komunikace.

Krk odpovídá období našeho početí a jsou s ním spojeny

  • emoční otisky související s naším základním vnímáním svého bytí a prožívání sebe, pocity smysluplnosti a schopností žít v přítomnosti
  • vyšší potenciály naší vnitřní i vnější komunikace a našeho projevení se.

Nejsme-li na této úrovni propojeni se svým srdcem (svým pravým Já), dochází k napětí v oblasti hrdla a přidružených žlázách – buď na energetické nebo i fyzické úrovni.

Hrdlo má úzkou spojitost s příjmem potravy a výživou i vzduchem, který dýcháme, a jenž nám umožňuje život na Zemi. Stejně tak se zde projevuje naše schopnost lásku přijímat i jí volně nechat plynout směrem ven prostřednictvím komunikace se sebou samým nebo s ostatními. Zrcadlí se zde strach z konfrontace a snahy utíkat od problémů, které je třeba řešit i snaha manipulovat.

Oblast krku frekvenčně odpovídá odstínům modré barvy.

Aroma-náramky (náramky propojené s esencí a energetickým polem konkrétního člověka) odstínů modré a modrozelené barvy v nás otevírají témata komunikace, sebe-vyjádření, tvořivosti, projevu vlastní vůle, božskému vedení, vnitřnímu hlasu – obecně vyjadřování své vlastní pravdy.

V souvislosti s těmito tématy v nás aktivují energii srdce a pomáhají zvědomovat a odpoutávat se od myšlenkových struktur a emočních vzorců, kterými si bráníme myslet a jednat v souladu s naším pravým Já.

Aroma-náramky „do modra“ nás spojují s obdobím našeho vlastního početí a vztahem k fyzickému světu i svému fyzickému tělu. Krk je stejně jako fyzické početí hraničním bodem mezi duší a tělem a aroma-náramky „do modra“ nám skrze rostlinnou a krystalovou říši a energii  našeho srdce pomáhají vnímat polaritu našeho spojení duše a těla – od přílišného nadšení k nechuti, lhostejnosti, nezájmu, studu, strachu či smutku, a vedou nás k sebe-uvědomění a rovnováze mezi tím, co a proč chceme a tím, co pro to skutečně děláme.

Součástí osobní esence barvy MODRÁ jsou kromě osobního poselství také 3 karty na téma POČETÍ – Energie početí, Můj limbický otisk, Můj potenciál.

 

 

Napsat komentář