Energetický otisk

Většina toho, co nabízím prostřednictvím Rozkvést vzniká v propojení s energetickým otiskem konkrétního člověka (případně energie rodiny, firmy atd. tvořené energetickými otisky různých lidí)

Abych nastínila to, jak vnímám terminus technicus „energetický otisk“ začnu trochu zeširoka a jiným termínem, kterým je „vyšší já“. Tento název je známý, byť jeho „popis“ může být různý. Na čem se různé pohledy shodují je to, že vyšší já je součást nás samých, která má nadhled a vede nás k moudrému jednání (bez ohledu na to, jak moudré se to zdá druhým lidem nebo dokonce i naší lidské mysli 😉 )

K základnímu spojení s vyšším já dochází prostřednictvím jednoty 5., 6. a 7. čakry.  Rozšířenému spojení s vyšším já se otevíráme  skrze přičinnou čarku (8.) a čakru vyššího potenciálu (9.). Právě rozšířené spojení s vyšším já nám odkrývá i náš energetický otisk.

Energetický otisk je možné si představit jako zrcadlo. Toto zrcadlo  funguje jak na principu zrcadlení, tak jako energetický zářič.

„Funkce“ zrcadlení úzce souvisí s příčinnou čakrou. Přičinná čakra má podobně jako běžné zrcadlo věcnou povahu – odkrývá nám příčinu toho, co se nám v životě děje a naopak v našem životě zrcadlí situace, které jsou nám potřeba s ohledem na náš vývoj. Jinými slovy vytváří a přitahuje specifické podmínky a situace v  našem životě.

V rámci „starých“ energií jsme měli možnost díky příčinné čakře začít silně pociťovat intenzivní čištění karmických vzorců myšlení, chování a globálního vědomí – tzv. limbický otisk, který v nás byl od dětství upevňován. Tedy všechny emoce a vzorce chování a přesvědčení, které jsme cítili při naší interakci sami se sebou i s dalšími osobami či při různých událostech, byli během našeho života natolik integrovány do našeho způsobu chování, že vytvářeli hluboko vyjeté koleje – náš energetický otisk, v souladu s kterými se náš život odehrával. A právě aktivní příčinná čakra nám umožňovala si tyto koleje začít mnohem jasněji uvědomovat.

Tento proces měl svůj smysl a svým způsobem funguje i v rámci „nových“ energií, kde však již nejde o napojení a zrcadlení limbického otisků (které jsou vyživovány“starými“ energiemi a globálním vědomím), ale jde o zrcadlení a záření našeho pravého Já.

Zrcadlení a záření pravého Já vychází z 9. čakry a limbické otisky jsou nahrazeny otiskem Kristova vědomí neboli Květu života. Poté se zrcadlí to, co nás vede a směruje k plnému rozkvětu našeho potenciálu. Náš jedinečný Květ života se poté ukotvuje v našem energetickém poli a stává se energetickým zářičem.

Výklad energetického otisku, který nabízím mnoho let, vycházel dříve právě z limbických otisků. Pomáhal zvědomovat mentální vzorce a emoční otisky. Stejně tak tomu bylo u prvních osobních esencí a poselství.

V poslední době mě to však stále silněji vede k tomu směrovat vše k novým energiím a tak se mění i základ výkladů, esencí, poselství. Stejně jako grafika na míru vychází právě z Květu života konkrétního člověka, je tomu nyní i u dalších nabízených produktů a služeb. Postupně budu aktualizovat všechny texty a seznámím vás s jejich novým energetickým nastavením a základem.

Nyní tedy vnímám termín „energetický otisk“ jako jedinečný potenciál každého, jedinečný Květ života. K němu se dříve „dostat“ nedalo – lépe řečeno, já energetická pole vnímala mnohem více přes limbické otisky („klasický“ čakerní systém) a nyní je naopak vnímám zejména přes nové energie a skrze Květy života, skrze nově utvářená krystalické srdeční centrum.

Proto nyní produkty a služby Rozkvést začnou mnohem více přitahovat ty, kteří inklinují k „novým“ energiím a mají otevřená srdce nebo je začínají otevírat, než ty, kteří mají zájem o řešení svých záležitostí v rámci „starých energií („staré“ energie neznamená „špatné“ energie, jsou to zkrátka jen energie, která neodpovídá vibrační úrovni nového éry, v které dochází k propojování s krystalickou mřížkou Gaia, vědomím naší Země..)

Jestli některé záležitosti, o kterých zde píšu, vnímáte jinak, sednou Vám k tomu jiné termíny, slova, přirovnání.. neřešte to 😉 Už není místo pro slovíčkaření, na které jsem bývala sama odborník na slovo vzatý 😀 . Otevřeme slovům své srdce…

Děkuji
Ze ♥ Petra

Napsat komentář