Výklad energetického otisku

Naše energetické pole – naše aura ovlivňuje způsob, jakým vnímáme svět, jak na něj reagujeme, jaké volby činíme, i to, co do svého života „přitahujeme“.

Nejde však pouze o to, co chce naše osobnost (mít hezké vztahy, být zdravý, být finančně zajištění, dělat, co nás baví atd. – zkrátka samá „pozitiva a sociální jistoty“ 😉 ), ale také o to, co do svého života přitáhnout máme.

Emoční – energetické otisky, které mají základ v limbickém otisku, jsou jedinečnou mapou každého člověka – jsou v nich „otisknuty“ všechny tzv. neúplné prožitky, kterými jsme kdy prošli (nejen v tomto životě) a které do našeho života přitahují situace, zkušenosti a zážitky, díky kterým máme možnost „neúplné prožitky“ plně prožít – tedy až do stavu skutečného přijetí. Tím se od emočního otisku odpoutáváme a uvolňujeme ho ze svého energetického pole.

Různé emoční otisky nás mohou vést ke zpracování a přijetí jednoho a téhož, stejně tak přijetí a uvolnění nějakého emočního otisku nás vede nebo připravuje na přijetí a uvolnění dalšího. Někdy uvolnění nějakého otisku spustí dominový efekt a uvolní se spolu s ním i další.

Energetický otisk vycházející z otisku limbického nás drží ve vzorech souvisejícími s tím, čemu jsme se zde na Zemi chtěli energeticky věnovat, učit se a skrze co jsme si naplánovali otevřít se sami sobě a energii lásky, přijetí, soucitu, porozumění a jasnosti.

Způsob výkladu nebo harmonizace energetického pole, který nabízím, odkrývá to, co nyní odkryto má být. Někdy to může být více o  zvědomování emočních otisků a vzorců myšlení a chování, někdy o odpoutávání se od nich, léčení na různých úrovní bytosti, vyjasnění a podpoře záměrů v souladu s cestou srdce nebo také přímo o harmonizaci jednoho nebo více elementů, potažmo čaker. 

Jakým způsobem výklad probíhá

Při výkladu vycházím z Vašeho aktuálního energetického otisku a Vaše příběhu (vnímání daného tématu, kterému se chcete v rámci výkladu věnovat).

Vše probíhá plně on-line – můžeme se domlouvat přes e-mail nebo telefon, výklad je zpracovaný písemně a zasílán e-mailem, esence  Českou poštou.

Výklad zahrnuje i následné doplňující otázky z Vaší strany.

 

Cena:

  • Výklad energetického otisku: 1.100,- Kč
  • Výklad včetně esence Harmony with heart: 1.600,- Kč
  • Pouze esence Harmony with heart: 640,- Kč
Poštovné 50,- Kč
Dotazy, objednávky: petra@rozkvest.cz

 

Za samozřejmost považuji diskrétnost, stejně jako ochranu osobních údajů a svěřených informací.

I v případě, že je součástí výkladu jiná osoba než osoba, která o výklad žádá, vždy je výklad zaměřený na toho, kdo si výklad pro sebe objednal – mého klienta. Případným dalším lidem v „příběhu“ klienta se věnuji pouze v provázáním s klientovo energetickým otiskem, tedy řešíme klienta, nikoli jiné osoby (včetně partnerského výkladu).

V případě zájmu se na mě obraťte na mail Petra@Rozkvest.cz

Napsat komentář