Prvotní energetický vzorec – limbický otisk

Prvotní energetický otisk – limbický otisk vzniká v prenatálním období během našeho početí a těhotenství a končí porodem a zásadním způsobem ovlivňuje náš život, jde o základní strukturu našeho energetického těla.

V limbickém otisku je „ukotveny“ životní zkušenosti, které nás vedou k postupnému (někdy i skokovému) otevření se svému vyššímu potenciálu.

Limbický otisk se dá velmi obecně a zjednodušeně rozdělit do 5 hlavních fázích:

  • otisk početí
  • otisk těhotenství
  • otisk porodu
  • otisk placenty
  • otisk dětství

Početí

Okamžik početí je hlavní moment, kdy se začínají utvářet základy pro tělesnou, emoční a mentální strukturu nové bytosti.

Celého procesu se účastní:

  • vědomí nově vznikající bytosti
  • vědomí matky a otce
  • vědomí naší Země (Gaia)

Prvotní energetický – limbický otisk je spolutvořením fyzického těla, vědomím nové bytosti, jeho biologických rodičů a Gaii. 

Těhotenství

Prvotní energetický otisk z doby početí je dále formován a rozvíjen. Otisky z doby těhotenství jsou z velké části ovlivněny energetickým polem matky.

Porod

Tato fáze vzniku limbického otisku lze rozdělit na 1, 2 a 3 dobu porodní.

Oddělení od placenty

Otisky souvisejí s oddělením placenty ovlivňují náš život velmi významně. Placenta vzniká z tkání vyvíjejícího se plodu (energeticky patří dítěti) a nese vědomí Země.

Dětství

V dětství je limbický otisk jako takový již utvořený, některé jeho aspekty se však právě v tomto období mohou značně posílit nebo naopak zeslabit, záleží na vědomí a přístupu našich rodičů nebo lidí, kteří dítě pečují. Je proto velmi léčivé a energetizující se s tímto obdobím energeticky znovu propojit.

Esence Propojení s vyšším potenciálem limbického otisku

Esence Propojení s vyšším potenciálem limbického otisku obsahují 5 esenciálních sad, dle vzniku limbického otisku, včetně dětství. Je možné si objednat všech 5 sad najednou nebo postupovat od první sady (Početí).

www.Rozkvest.cz

Napsat komentář