Esence: Spontánnost

Spontánnosti vycházející z naladění  na cestu svého srdce je  schopnost reagovat odvážně – v souladu se svojí Pravdou a s respektem k Pravdě druhých. 

Spontánnost v souladu se svým srdcem není o naivitě, ale o naladění na sama sebe, překonání nadvlády osobní vůle a její propojení s vůlí boží.

Jde o spojení s přítomností, bez vzorců a otisků, které ovlivňují plynulý tok energií z obav z přijetí.

Více Esence Harmony with heart

Napsat komentář