Vesmírná semínka

V průběhu dějin lidstva se stále měnil stav vědomí, vždy sem dopadaly ve vlnách různé druhy energií nesoucí vibrace od nízkých po ty velmi vysoké. Žily zde civilizace, které byly velmi vyspělé a jiné naopak po vlivem nízkých vibrací dopadajících z kosmu byly od nás velmi odlišné (třeba tím, že svou božskou esenci lidé nemohli nést v sobě, ale byla ukryta mimo ně), v té tobě například lidé až na výjimky neměli přístup k vyšším dimenzím, nemohli channelovat ani svoje Vyšší já, natož jiné bytosti. Těmi výjimkami byly lidské bytosti, které se na Zemi inkarnovali se záměrem mít rozšířenější možnosti, než ostatní lidé, mít přístup do vyšší sfér a svým životem v lidech probouzet jejich vědomí a touhy žít vědomější život.

Tito proroci, jak se jim také říkalo, zde na Zemi zasévali vesmírná semínka, nebo taky božská semínka, která často během jejich života neviděli ani vyklíčit, natož vyrůst, ale přesto tu byla, aby vyklíčila v pravý čas. V naší kultuře je tím nejznámějším prorokem Ježíš, jehož semínka kristovského vědomí začínají klíčit a růst ve větší míře až posledních desetiletích. Ježíš ovšem nebyl jediným rozsévačem vesmírných semínek, v našich dějinách se dá nalézt mnoho osvícených osobností. Jejich úroveň osvícení se navzájem lišila podle toho, s jakým záměrem sem přišli a do jaké míry měli otevřené svoje korunní čakry a nakolik dokázali inspiraci, kterou jimi přijímali uzemnit a tím svá semínka uložit do úrodné půdy, ve které už jen čekali na správný čas ke svému růstu.

Dnešní doba je velmi vyjímečná na příznivé vibrace dopadající z vesmíru na Zemi, které nám velmi usnadňují rozšiřování vesmírných semínek, která ve skutečnosti netvoříme my sami, ale která k nám přicházejí jako inspirace od nehmotných bytostí vyšších sfér (nebo našeho Vyššího já). Mnoho nehmotných bytostí, které se rozhodli být nějaký čas ve službě pro Zemi (mnoho nanebevzestoupených mistrů, někteří pracují z nehmotné úrovně bytí a mnozí se opět inkarnovali, přičemž znovu musí procházet procesem rozpomenutí se na svou pravou podstatu, třeba jste jimi i vy :heart: ) svá semínka zasévají do myslí lidí, i těm, kteří si svou skutečnou podstatu ještě neuvědomují, třeba právě tím, že jim intenzivně posílají inspirace, a pokud je tito lidé dokážou přijmout, můžou změnit mnohé (vynálezy, v politice, v ekonomice…..) . Proto mnoho významných vynálezů ve stejné době “vymyslelo” více lidí nezávisle na sobě, uspěl ten, kdo měl nejvíc důvěry a jako první svou inspiraci – vesmírné semínko řádně uzemnil.

Tím největším darem lidstvu od lidí, kteří jsou již probuzení, je bezpodmínečná láska, kterou dokáží ukotvit nejen ve svém srdci, ale i všude tam, kde je naše vědomí přítomné. Plodem takového vesmírného semínka pak nemusí být pouze přímo vědomě uzemněná inspirace, ale také schopnost lidí, kteří se na duchovní úrovni vědomě nerozvíjí, nějakou inspiraci z vyšších sfér přijmout a uzemnit – například nemusíte být přímým vynálezcem auta, které jezdí bez benzinu, abychom pomohli Gaie, ale svou láskou v krystalické mřížce Země ukotvenou můžete pomoci nějakému nadanému vynálezci takové auto sestrojit, protože to Vaše láska mu pomůže nadzvednou oponu a zpoza ní vytáhnout svou porci inspirace.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.